Flow

Flow

Flow – Tổng quan hệ sinh thái Flow – Hệ sinh thái

Hệ sinh thái FLOW là gì? Flow là một nền tảng Blockchain mới được xây dựng nhằm cung cấp năng lượng cho thế hệ trò chơi, DApp và các tài sản kỹ thuật số. Flow Blockchain được thiết kế để...