Hệ Sinh Thái

Hệ Sinh Thái

Tìm hiểu EthereumPOW (ETHW) là gì?

EthereumPow là phiên bản hard fork giữ nguyên cơ chế Proof of Work trước đây. Chỉ mới ra đời cách đây vài tuần, EthereumPow đã nhận được chú ý của cộng đồng.  Sau sự kiện The Merge, Ethereum đã chính...

Tổng quan về Hệ Sinh Thái Sui

Sui là Blockchain đặc biệt, sử dụng ngôn ngữ lập trình Move và có khả năng mở rộng đáng chú ý. Thời gian gần đây, các blockchain Layer 1 gặp nhiều trục trặc cũng chính là lúc những dự án...

ORCA – Tổng quan về ORCA – Hệ sinh thái Solana

ORCA là gì? ORCA là một sàn giao dịch phi tập trung (AMM DEX) tích hợp market NFTs,  được xây dựng và hoạt động trên mạng lưới Blockchain Solana. Được xây dựng trên Solana nên ORCA được thừa hưởng các...

Paras – Tổng quan về Paras – Hệ sinh thái Near

Paras là gì? Paras là nền tảng giao dịch NFT được xây dựng trên NEAR Protocol. Với việc biến các tác phẩm dưới dạng thẻ NFT – Digital Art Cards – Paras là nơi mà các nghệ sĩ, các nhà...

Curve Finance – Tổng quan về Curve Finance – Hệ sinh thái Ethereum

Curve Finance (CRV) là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX), Kể từ khi chính thức hoạt động, Curve Finance luôn là một trong những dự án hàng đầu hệ sinh thái Ethereum và hiện tại theo thống kê...

Ref Finance – Tổng quan về Ref Finance – Hệ sinh thái Near

Ref Finance (REF) là gì? Ref Finance là một trong những dự án cốt lõi trong hệ sinh thái DeFi trên NEAR Protocol. Mục tiêu chính của nó là tập hợp các thành phần cốt lõi của DeFi, cụ thể...

Waggle Network – Tổng quan về Waggle Network – Hệ sinh thái Solana

Waggle Network (WAG) là gì? Waggle Network là giao thức thị trường đa chuỗi cho phép các dự án huy động vốn bằng IDO trên một môi trường phi tập trung dựa trên Solana. Waggle hỗ trợ cho các nhà...

Solanium – Tổng quan về Solanium – Hệ sinh thái Solana

Solanium là một nền tảng phi tập trung trên Solana Blockchain. Nền tảng Solanium là một nền tảng huy động vốn phi tập trung, stake token theo thời gian và cho phép quản trị phi tập trung thông qua hình...

Berry Data – Tổng Quan Về Berry Data – Hệ sinh thái BNB Chain

Berry data là gì? Berry Data là một dự án Oracle được xác minh bởi cộng đồng và hoạt động trên Binance Smart Chain. Berry Data cung cấp một giải pháp phi tập trung cho dữ liệu off-chain. Ngoài ra,...