Polygon

Polygon

Unifty – Tổng quan về dự án Unifty – Hệ sinh thái Polygon

Unifty (NIF) Là gì? Unifty là Token được phát hành trên nền tảng Blockchain của Ethereum và nằm trong hệ sinh thái Polygon. Ngày hôm nay 05/03/2022, giá trực tiếp của mỗi NIF là $ 16.32 (NIF/USD) với vốn hóa...

Polygon – Tổng quan hệ sinh thái Polygon – Hệ sinh thái

Tổng quan Polygon (MATIC) Tiền thân của Polygon là nền tảng mạng Matic Network. Vào tháng 02 năm 2021, Matic Network đã quyết định đổi tên thành Polygon nhằm mở rộng phạm vi dự án và tạo ra một giải...