Cosmos

Cosmos

Osmosis – Tổng quan về Osmosis – Hệ sinh thái Cosmos

Tổng quan Polkadot luôn nỗ lực để tạo ra các Blockchain trên Cosmos SDK, có được sự kết nối qua ICB. Thì Osmosis đã đi trước một bước, tạo ra một trung tâm thanh khoản cho toàn bộ hệ sinh...

Kava – Tổng Quan Về Kava – Coins & Tokens

Kava là gì? Kava là một Blockchain được xây dựng trọng hệ sinh thái Cosmos trên nền tảng Cosmos SDK, giống như Terra, Binance Chain… Là một nền tảng cho vay có cơ sở tín dụng phi tập trung tương...

Cosmos – Tổng quan hệ sinh thái Cosmos – Hệ sinh thái

Hệ sinh thái Cosmos là gì? Cosmos là một Blockchain Layer-1, phát triển theo mô hình Internet of Blockchain. Cosmos sinh ra để giải quyết 3 vấn đề của Blockchain hiện nay: Khả năng mở rộng: Ethereum hiện tại quá chậm....