Avalanche

Avalanche

Tale Craft – Tổng quan về Tale Craft (CRAFT) – Hệ sinh thái Avalanche

Tổng quan về Tale Craft Tale Craft là một dự án Gaming NFT trên Avalanche. Đây là một trò chơi bài mà bạn có thể kiếm NFT bằng cách chế tạo các món đồ thủ công khác nhau với 4...

Penguin Finance – Tổng quan về Penguin Finance (PEFI) – Hệ sinh thái Avalanche

Penguin Finance là gì? Penguin Finance (PEFI) là một dự án DEFI được phát triển dựa trên nền tảng của Avalanche, ở đó nó kết hợp với các AMM có Volume giao dịch lớn như Pangolin (PNG), Trader Joe (JOE),...

Kalao – Tổng quan về Kalao(KLO) – Hệ sinh thái Avalanche

Kalao là một hệ sinh thái NFT áp dụng công nghệ VR để phát triển thế giới ảo và thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong trong lĩnh vực kinh doanh. Kalao tích hợp NFT Marketplace với ưu điểm...

Trader Joe – Tổng quan về Trader Joe – Hệ sinh thái Avalanche

Tổng Quan Chào tất cả các bạn, kể từ khi xu hướng Tài chính phi tập trung (Decentralized Finance-DEFI) ra đời thì các sàn phi tập trung (Decentralized Exchange-DEX) mặc định được xem như là trái tim và là một...

Pangolin – Tổng quan về Pangolin – Hệ sinh thái Avalanche

Tổng quan Avalanche được ra mắt vào tháng 9 năm 2020 bởi nhóm Ava Labs tại Hoa Kỳ. Avalanche có sự phát triển nổi bật trong thời gian gần đây với sự tối ưu về tốc độ cũng như phí...

Avalanche – Tổng Quan Hệ Sinh Thái Avalanche – Hệ Sinh Thái

Hệ sinh thái Avalanche là gì? Là một nền tảng có cấu trúc mạng lưới ô (Umbrella Platform)  cho phép chạy các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), tài sản tài chính, giao dịch cùng nhiều dịch vụ...