Tag: airdrop

#75 – Hướng dẫn Testnet Thala Labs

Tổng Quan Về Thala Labs Thala Labs là một giao thức DeFi được xây dựng trên mạng lưới của Aptos Blockchain tập trung vào stablecoin MOD (Move Dollar) và Thala swap:  Move Dollar hay MOD là một native stablecoin của...

#18 – Hướng dẫn Airdrop trên Aptos dự án ArcoProtocol

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví Martain, xem hướng dẫn tạo ví, tại đây. APT mạng Devnet (số lượng bao nhiêu cũng được). Hướng dẫn Airdrop trên Aptos dự án ArcoProtocol Bước 1: Vào link: https://arcoprotocol.tech Bước 2:...

#17 – Hướng dẫn trải nghiệm các dự án trên LayerZero

Tổng quan về LayerZero LayerZero được xây dựng với mục tiêu trở thành một nền tảng cơ sở hạ tầng hỗ trợ các blockchain có thể tương tác với nhau mà vẫn đảm bảo được tính phi tập trung và...

#14 – Hướng dẫn tham gia zkLink trên Crew3

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví Ethereum Tài khoản Twitter Tài khoản Discord Tài khoản Medium Tài khoản Youtube Hướng dẫn tham gia zkLink trên Crew3 Bước 1: Vào link: https://zklink.crew3.xyz/invite/G5pwrS8dXlM6qFLqbi93x Bước 2: Conncet ví. Bước 3: Làm...

#13 – Hướng dẫn tham gia Layer3 Bounties – Nhiệm vụ thứ 2 tăng khả năng nhận Airdrop của Arbitrum

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Có ví Metamask (mạng Arbitrum) 1 ít phí ETH (mạng Arbitrum) Tài khoản discord Tài khoản twitter Tài khoản GitHub Hướng dẫn tham gia Layer3 Bounties Xem video hướng dẫn cách tham gia:...

#9 – Hướng dẫn Airdrop ARGO stablecoin hệ Aptos

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Cần chuẩn bị: Ví metamask Tài khoản discord Tài khoản twitter Hướng dẫn Airdrop ARGO stablecoin hệ Aptos Bước 1: Bấm vào link: https://argo.crew3.xyz/invite/SLQem3jcUojQUogfYDKxC Bước 2: Connect ví: Chọn ví metamask Ký ví...

#8 – Hướng dẫn trải nghiệm săn airdrop trên Hippo

Cần chuẩn bị trước khi tham gia – Ví Petra (mạng mainnet) xem hướng dẫn tạo ví, tại đây. – Có sẵn APT trong ví để swap (~1 APT). Nếu chưa có bạn có thể lên sàn Binance, FTX mua...

#7 – Hướng dẫn Airdrop khi tham gia Waitlist Cointelegraph

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Có sẵn Ví Ethereum hoặc Matic Hướng dẫn Airdrop khi tham gia Waitlist Cointelegraph Bước 1: Truy cập https://cointelegraph.com/historical?referral=2gi07h7&refSource=copy Bước 2: Chọn “Join the Waitlist”, điền các thông tin yêu cầu. Bước 3:...

#6 – Hướng dẫn tham gia Guild để nhận Airdrop trên Arbitrum

Cần chuẩn bị trước khi tham gia 1. Chuẩn bị: có ví Metamask và mạng lưới Arbitrum cùng 1 ít $ETH (~10$) trên mạng lưới để làm phí. 2. Swap token: Gồm 17 token và mua 1 NFT tương ứng...