Tag: Arbitrum

#59 – Hướng dẫn tham gia stETH x Arbitrum trên Layer3

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask 1 ít phí mạng Arbitrum Hướng dẫn tham gia stETH x Arbitrum trên Layer3 Bước 1: Truy cập: https://beta.layer3.xyz/bounties/lido-balancer Bước 2: Connect ví Bước 3: Hoàn thành các task Task 1:...

#39 – Hướng dẫn tham gia Arbitrum All-Rounder trên Layer3

Nếu các bạn đã làm 3 dự án Arbitrum (dự án số 6, dự án số 13 và dự án số 34) mà VF-Ventures hướng dẫn trước đó rồi thì giờ các bạn tiếp tục làm thêm nhiệm vụ này...

#36 – Hướng dẫn Claim 2 NFT Aboard Robot Helmet (Arbitrum) trên Galxe

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. 1 ít ETH mạng Arbitrum để làm phí. Tài khoản twitter. Hướng dẫn Claim 2 NFT Aboard Robot Helmet (Arbitrum) trên Galxe Bước 1: Truy cập link: https://galxe.com/aboardexchange/campaign/GCGt1UwQyQ Bước 2: Kết...

#34 – Hướng dẫn tham gia Adventure II dự án Arbitrum trên layer3

Nếu các bạn đã làm 2 dự án Arbitrum (dự án số 6 và dự án số 13) mà VF-Ventures hướng dẫn trước đó rồi thì giờ các bạn tiếp tục làm thêm nhiệm vụ này trên Layer3 nhé. Hướng...

#13 – Hướng dẫn tham gia Layer3 Bounties – Nhiệm vụ thứ 2 tăng khả năng nhận Airdrop của Arbitrum

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Có ví Metamask (mạng Arbitrum) 1 ít phí ETH (mạng Arbitrum) Tài khoản discord Tài khoản twitter Tài khoản GitHub Hướng dẫn tham gia Layer3 Bounties Xem video hướng dẫn cách tham gia:...

#6 – Hướng dẫn tham gia Guild để nhận Airdrop trên Arbitrum

Cần chuẩn bị trước khi tham gia 1. Chuẩn bị: có ví Metamask và mạng lưới Arbitrum cùng 1 ít $ETH (~10$) trên mạng lưới để làm phí. 2. Swap token: Gồm 17 token và mua 1 NFT tương ứng...