Tag: Layer3

#59 – Hướng dẫn tham gia stETH x Arbitrum trên Layer3

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask 1 ít phí mạng Arbitrum Hướng dẫn tham gia stETH x Arbitrum trên Layer3 Bước 1: Truy cập: https://beta.layer3.xyz/bounties/lido-balancer Bước 2: Connect ví Bước 3: Hoàn thành các task Task 1:...

#53 – Hướng dẫn claim NFT Holiday Cheer trên Layer3

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản twitter. Tài khoản discord 1 USDC  Hướng dẫn claim NFT Holiday Cheer trên Layer3 Bước 1: Truy cập: https://beta.layer3.xyz/bounties/winter Bước 2: Connect ví Bước 3: Hoàn thành các task....

#39 – Hướng dẫn tham gia Arbitrum All-Rounder trên Layer3

Nếu các bạn đã làm 3 dự án Arbitrum (dự án số 6, dự án số 13 và dự án số 34) mà VF-Ventures hướng dẫn trước đó rồi thì giờ các bạn tiếp tục làm thêm nhiệm vụ này...

#34 – Hướng dẫn tham gia Adventure II dự án Arbitrum trên layer3

Nếu các bạn đã làm 2 dự án Arbitrum (dự án số 6 và dự án số 13) mà VF-Ventures hướng dẫn trước đó rồi thì giờ các bạn tiếp tục làm thêm nhiệm vụ này trên Layer3 nhé. Hướng...