Tag: NFT Trader Joe

#69 – Hướng dẫn Claim NFT Trader Joe x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. Ví Trust ** Thời hạn claim: 21/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT Trader Joe x Trust Wallet Bounty Hunt Bước 1: Truy cập: https://galxe.com/TraderJoe/campaign/GCGpBUwvYe Bước 2:...