Tag: stETH

#59 – Hướng dẫn tham gia stETH x Arbitrum trên Layer3

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask 1 ít phí mạng Arbitrum Hướng dẫn tham gia stETH x Arbitrum trên Layer3 Bước 1: Truy cập: https://beta.layer3.xyz/bounties/lido-balancer Bước 2: Connect ví Bước 3: Hoàn thành các task Task 1:...