#75 – Hướng dẫn Testnet Thala Labs

Tổng Quan Về Thala Labs Thala Labs là một giao thức DeFi được xây dựng trên mạng lưới của Aptos Blockchain tập trung vào stablecoin MOD (Move Dollar) và Thala swap:  Move Dollar hay MOD là một native stablecoin của...

#74 – Hướng dẫn Retroactive Ví Martian – Aptos

Chuẩn bị trước khi tham gia Ví Martain: Nếu đã có ví thì update lại ví, còn chưa có ví thì tải ví và lưu key, tại đây. Hướng dẫn Retroactive Ví Martian – Aptos Phần 1: Liên kết twitter,...

#73 – Hướng dẫn Claim NFT Mission Bring ZETA Home trên Quest3

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask Tài khoản telegram Tài khoản discord Tài khoản twitter 1 ít phí mạng BNB làm phí claim Hướng dẫn Claim NFT Mission Bring ZETA Home trên Quest3 Bước 1: Truy cập:...

#72 – Hướng dẫn Claim NFT Mission Bring ZETA Home trên Soquest

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask Tài khoản telegram Tài khoản discord Tài khoản twitter Hướng dẫn Claim NFT Mission Bring ZETA Home trên Soquest Bước 1: Truy cập, tại đây. Bước 2: Connect ví Bước 3:...

#71 – Hướng dẫn tham gia Retroactive dự án Streamr Network

Tham gia retroactive dự án Streamr Network, thực hiện các nhiệm vụ để kiếm Point hàng ngày, làm càng nhiều poin càng nhiều. Point này sẽ được quy đổi ra token $DATA (đã được list sàn Binance). Cần chuẩn bị...

#70 – Hướng dẫn Claim NFT Venus x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. Ví Trust ** Thời hạn claim: 22/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT Venus x Trust Wallet Bounty Hunt Bước 1: Truy cập: https://galxe.com/Venus/campaign/GCnJfUwZh8 Bước 2: Connect...

#69 – Hướng dẫn Claim NFT Trader Joe x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. Ví Trust ** Thời hạn claim: 21/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT Trader Joe x Trust Wallet Bounty Hunt Bước 1: Truy cập: https://galxe.com/TraderJoe/campaign/GCGpBUwvYe Bước 2:...

#68 – Hướng dẫn Claim NFT Okse x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. Ví Trust. ** Thời hạn claim: 16/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT Okse x Trust Wallet Bounty Hunt Bước 1: Truy cập: https://galxe.com/okseio/campaign/GCk3DUw55E Bước 2: Connect...

#67 – Hướng dẫn Claim NFT MIMO x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. Ví Trust ** Thời hạn claim: 16/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT MIMO x Trust Wallet Bounty Hunt Bước 1: Truy cập: https://galxe.com/mimo/campaign/GCdZDUwiZ7 Bước 2: Connect...