Metaverse – NFT – GameFi

Metaverse – NFT – GameFi

Tại sao Metaverse nhất thiết phải Phi tập trung?

Metaverse là những gì người ta có thể tin khi nhìn vào những lời bàn tán xung quanh sự chuyển đổi gần đây của Facebook thành Meta. Trên thực tế, cái tên mới còn nhiều điều hơn thế – còn...