#44 – Hướng dẫn tham gia Sui Ecosystem trên Crew3

Lưu ý quan trọng là những dự án làm trên Crew3 các bạn nhớ vào account của các bạn cập nhật nhiệm vụ mới cho mỗi dự án nhé. Vì có những dự án sẽ update nhiệm vụ thêm sau đó, nên lưu ý check để hoàn tất.

Tương tự trong bài viết này, những task nào chưa được mở hoặc phải đợi xét duyệt nhiệm vụ trước đó mới mở khoá thì mình sẽ update sau.

Cần chuẩn bị trước khi tham gia

 • Ví metamask.
 • Tài khoản twitter.
 • Tài khoản discord.
 • Tài khoản telegram.

Hướng dẫn tham gia Sui Ecosystem trên Crew3

Bước 1: Truy cập: https://suiecosystem.crew3.xyz/invite/q2EDNhrSuOue7fNwNz08E

Bước 2: Kết nối ví

Bước 3: Thực hiện các quests

Có tổng 12 quests, trong mỗi quest sẽ có những task nhỏ:

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

** Quest 1: Suiet

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Follow Suiet --> Chọn Follow (dẫn đến account twitter) --> Follow --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Join Suiet Discord --> Chọn “suiet” (dẫn đến account discord) --> Verify discord --> chụp ảnh dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

** Quest 2: Hentis

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Follow Hentis --> Chọn Follow (dẫn đến account twitter) --> Follow --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Join Hentis Discord --> Chọn “Hentis” (dẫn đến account discord) --> Verify discord --> chụp ảnh dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Join Hentis Telegram --> Chọn Join telegram (dẫn đến account telegram) --> Join --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

** Quest 3: Social

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Mỗi ngày vào Claim Reward để nhận thưởng.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Join Discord --> Chọn “Join Discord” (dẫn đến account discord) --> Verify discord --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Follow Twitter --> Chọn Follow (dẫn đến account twitter) --> Follow --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

SuiPad & Sui Ecosystem --> Chọn lần lượt Reply và Like (dẫn đến bài tweet) --> Reply và like bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

MovEx & Araya Finance & Sui Ecosystem --> Chọn lần lượt Reply, Like và retweet (dẫn đến bài tweet) --> Reply, like và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

My NFT & FIFAWorldCup --> Chọn lần lượt Reply, Like và retweet (dẫn đến bài tweet) --> Reply, like và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Cetus & SuiSwap & Sui Ecosystem --> Chọn lần lượt Reply, Like và retweet (dẫn đến bài tweet) --> Reply, like và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Suiet & Hentis & Sui Ecosystem --> Chọn lần lượt Reply, Like và retweet (dẫn đến bài tweet) --> Reply, like và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Copy link gửi bạn bè tham gia --> đủ 5 người, chụp ảnh dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

** Quest 4: Art

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Artwork:

 • Vẽ tác phẩm nghệ thuật theo phong cách của dự án Sui Ecosystem gửi vào phần #content-chat trong discord.
 • Viết 1 bài tweet về tác phẩm đó có đề cập đến @SuiEcosystem và gắn tag #Sui #SuiEcosystem #Suinami #Crew3.
 • Copy link tweet dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Sticker/emoji contest:

 • Tạo nhãn dán hoặc biểu tượng cảm xúc cho Hệ sinh thái Sui và chia sẻ trong phần #content-chat ở discord.
 • Copy link chat --> dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

The Writer:

 • Viết bài đánh giá về Hệ sinh thái Sui.
 • Tạo một tweet đề cập đến @SuiEcosystem và gắn tag # #Sui #SuiEcosystem #Suinami #Crew3.
 • Copy link tweet, dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Overview:

 • Tạo tổng quan về bất kỳ dự án nào trong Hệ sinh thái Sui có thể là một video, một bài báo, một tài liệu PDF,..).
 • Đăng đánh giá tổng quan của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội.
 • Tạo một tweet với một liên kết bài đánh giá và tweet phải bao gồm các đề cập đến @SuiEcosystem, gắn tag #Sui #SuiEcosystem #Suinami #Crew3.
 • Copy link dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

** Quest 5: Mint NFT 

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Mint NFT (test). Part 1 --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) --> Like và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

** Quest 6: SuiPad

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Follow SuiPad --> Chọn Follow (dẫn đến account twitter) --> Follow --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

SuiPad Fan --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Spread a word about SuiPad:

 • Quote tweet đề cập đến SuiPadxyz, gắn tag #Sui #SuiPad #SuiEcosystem #Crew3.
 • Copy link Quote --> dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

** Quest 7: MovEx

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Follow MovEx --> Chọn Follow (dẫn đến account twitter) --> Follow --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Join MovEx Discord --> Chọn “Join Discord” (dẫn đến account discord) --> Verify discord --> Chụp ảnh dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

** Quest 8: Araya Finance

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Follow Araya Finance --> Chọn Follow (dẫn đến account twitter) --> Follow --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Join Araya Finance Discord --> Chọn “Join Discord” (dẫn đến account discord) --> Verify discord --> Chụp ảnh dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

** Quest 9: Cetus

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Follow Cetus --> Chọn Follow (dẫn đến account twitter) --> Follow --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Join Cetus Discord --> Chọn “Join Discord” (dẫn đến account discord) --> Verify discord --> Chụp ảnh dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Join Cetus Telegram --> Chọn Join Telegram (dẫn đến account telegram) --> Join --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

10 OG Giveaway --> Chọn lần lượt Retweet và Like (dẫn đến bài tweet) --> Retweet và Like bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

** Quest 10: Suiswap

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Follow Suiswap --> Chọn Follow (dẫn đến account twitter) --> Follow --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Join Suiswap Discord --> Chọn “Join Discord” (dẫn đến account discord) --> Verify discord --> Chụp ảnh dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

** Quest 11: NFT Chase

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Sui Pink Cows WL Drop --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Sui Bears WL Drop --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Move Dogs Club WL Drop --> Follow twitter “Move Dog Club (MDC)” --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Funnyybuns WL Drop --> Follow twitter “funnyybuns” --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Suiheroes WL Drop --> Follow twitter “Suiheroes” --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Wagmi Whales WL Drop --> Follow twitter “wagmi Whales” --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Gozi Kong WL Drop --> Follow twitter “Gozi Kong” --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Sui Punks Club WL Drop --> Follow twitter “Sui Punks Club” --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

SuiMO Club WL Drop --> Follow twitter “SuiMO” --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Sui Cats WL Drop --> Follow twitter “Sui Cats” --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Sui Gators WL Drop --> Follow twitter “Sui Gators” --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Suiar NFT WL Drop --> Follow twitter “Suiar NFT” --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Baby Apes Society WL Drop --> Follow twitter “Baby Apes Society – Sui” --> Chọn lần lượt Like và retweet (dẫn đến bài tweet) -->  Llike và retweet bài --> Quay lại Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

** Quest 12: Role: Khi đạt level 5 thì các task trong quest này mới được mở.

huong-dan-tham-gia-sui-ecosystem-tren-crew3

Bài viết này là 1 trong 2 nhiệm vụ để nhận POAP Suiet Wallet từ Sui Ecosystem, các bạn chưa làm nhiệm vụ 1 thì làm luôn nhé, vì nhiệm vụ 1 có thời gian (17/12/2022). 

>> Xem thêm: #37 – Hướng dẫn tham gia Ubiloan testnet.

>> Xem thêm: #27 – Hướng dẫn tham gia Wizardland Sui trên Crew3.

# KHÁM PHÁ CÁC HASHTAG HÀNG ĐẦU

Theo dõi và cập nhật tin tức VF-Ventures thông qua các kênh truyền thông:

- Group Zalo Tặng Khoá Học Nhập Môn Tài Chính Trị Giá 2.300.000 VND dành cho người mới

- Youtube VF-Ventures

Đăng ký tài khoản và giao dịch cùng VF-Ventures giúp bạn nhận được nhiều thông tin ưu đãi:

BinanceGate.io | MEXC Global | Huobi | Bitget | Bybit  Kucoin | XT | Remitano

 

0 0 votes
Article Rating
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hãy để lại bình luận của bạn!x
()
x