#21 – Hướng dẫn tham gia SUI Global trên Crew3

Cần chuẩn bị trước khi tham gia

  • Tài khoản twitter
  • Tài khoản discord
  • Ví SUI
  • Ví Suiet Sui Wallet
  • Ví Ethos Sui Wallet
  • Glass Wallet
  • Tài khoản tiktok
  • Tài khoản youtube
  • Tài khoản facebook
  • Tài khoản instagram

Hướng dẫn tham gia SUI Global trên Crew3

Bước 1: Vào link: https://suiglobal.crew3.xyz/invite/qBdkP6OfUEZDfIpWzpWs3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Bước 2: Connect ví

Bước 3: Hoàn thành các quests

** Quest 1:

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Follow twitter của Sui Global --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Tham gia discord của Sui Global --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Lấy link giới thiệu của bạn gửi cho 5 người bạn mời họ tham gia.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Chọn câu hỏi như hình --> Claim Reward (nếu trả lời sai bạn phải đợi 1h sau mới thực hiện lại quest này).

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Chọn câu hỏi như hình --> Claim Reward (nếu trả lời sai bạn phải đợi 1h sau mới thực hiện lại quest này).

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Chọn câu hỏi như hình --> Claim Reward (nếu trả lời sai bạn phải đợi 1h sau mới thực hiện lại quest này).

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Chọn câu hỏi như hình --> Claim Reward (nếu trả lời sai bạn phải đợi 1h sau mới thực hiện lại quest này).

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Chọn câu hỏi như hình --> Claim Reward (nếu trả lời sai bạn phải đợi 1h sau mới thực hiện lại quest này).

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Nhiệm vụ này bạn thực hiện mỗi ngày:

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Thay đổi username trong discord: thêm “| Sui Global” vào phía sau username của bạn --> chụp ảnh lại --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Ví dụ: 

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Trả lời các câu hỏi này trong phần #who-are-you ở discors của Sui Global --> chụp ảnh phần giới thiệu của bạn trong discord gửi vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Ví dụ:

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Vào phần Bio trên profile Twitter của bạn vào thêm 1 trong các hashtag mà Sui Global yêu cầu --> copy link profile --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Ví dụ: 

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Like và retweet --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

** Quest 2

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Follow twitter Sui --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Dán địa chỉ ví Sui của bạn --> Claim Reward. 

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Vào ví SUI faucet --> chụp ảnh dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Làm theo hướng dẫn --> Mint NFT --> chụp ảnh --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Gửi NFT đến ví khác --> Chụp ảnh giao dịch --> Claim Reward. Nếu chưa có ví nhận thì có thể gửi vào đây:

0x3cdb54dff444150abe774b92acc9fd3ea7975108

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Làm theo hướng dẫn --> chụp bằng chứng --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Like và Quote theo text hướng dẫn, link bài cần quote, tại đây --> Copy URL --> Claim Reward.

 huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Ví dụ: 

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Quest 2 đã hoàn tất.

** Quest 3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Follow twitter MovEX --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Tham gia Discord của MovEX, vào phần “gm-gn” nhập “Hello everyone from Sui Global” --> Chụp ảnh và dán vào để làm bằng chứng --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Dán mã ví Sui --> Claim Reward. 

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Vào link: https://app.movex.exchange/ --> kết nối ví và claim token --> về ví chụp ảnh --> Dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Swap theo hướng dẫn --> Chụp ảnh dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Add Liquidity như hướng dẫn --> chụp ảnh dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Làm theo hướng dẫn --> Harvest --> dán mã ví Sui của bạn vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Like và quote như hướng dẫn --> copy và dán URL --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Ví dụ: 

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Hoàn tất Quest 3.

** Quest 4

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Follow twitter của Suiet --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Tham gia Discord của Suiet, vào phần “gm-gn-hi” nhập “Hello everyone from Sui Global” --> Chụp ảnh và dán vào để làm bằng chứng --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Like và retweet bài viết --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Tạo ví Suiet --> dán mã ví vào --> Claim Reward. 

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Làm theo hướng dẫn để đổi tên cũng như giao diện ví --> chụp ảnh --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Tạo thêm ví thứ 2 trên ví Suiet Sui Wallet của bạn --> dán mã ví đó vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Gửi Sui đến ví 1 địa chỉ ví khác, để có transactions, có thể gửi vào đây:

0xf88d3d157cee504e90f7ab9ce746b36202b04a71 (chỉ cần gửi 1 ít để có giao dịch thôi nhé).

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Dán địa chỉ ví Suiet của bạn --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Làm theo hướng dẫn và mint NFT --> chụp ảnh --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Like và quote theo text hướng dẫn --> lấy URL dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Hoàn tất Quest 4.

** Quest 5

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Follow twitter Ethos --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Tải ví Ethos về --> tạo ví --> nhập địa chỉ ví vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Chọn câu trả lời như ảnh --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Đánh giá và gửi đánh giá --> chụp ảnh lại dán vào làm bằng chứng --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Làm theo hướng dẫn --> Mint NFT --> Chụp ảnh --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Vào link theo hướng dẫn --> Chơi game --> ký ví nhận NFT --> chụp ảnh --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Like & quote như text hướng dẫn --> copy link và dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Ví dụ: 

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Quest 5 đã hoàn tất.

** Quest 6

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Tham gia Discord của Talofa, vào phần “gm-gn-hi” nhập “Hello everyone from Sui Global” --> Chụp ảnh và dán vào để làm bằng chứng --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Follow twitter của Talofa --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Follow instagram của Talofa --> chụp ảnh và dán vào làm bằng chứng --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Bấm vào link và điền thông tin --> chụp ảnh subscription Comfirmed để làm bằng chứng --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Như ảnh bên dưới: 

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Follow Facebook của Talofa --> chụp ảnh và dán vào làm bằng chứng --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Subscribe Youtube của Talofa --> chụp ảnh và dán vào làm bằng chứng --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Follow tiktok của Talofa --> chụp ảnh và dán vào làm bằng chứng --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Download Run Legends --> chụp ảnh run Legends --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Chơi Run Legends --> chụp ảnh --> gửi vào mục #sharing-gameplay trong discord của Run Legends Beta --> chụp ảnh dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Điền biểu mẫu feedback trò chơi --> chụp ảnh dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Claim Reward --> hoàn tất.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Hoàn tất Quest 6.

** Quest 7

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Chọn như ảnh --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

** Quest 8

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Follow twitter của Cyborgs --> chụp ảnh và dán vào làm bằng chứng --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Tham gia Discord của Cyborgs, vào phần “gm-gn” nhập “Hello from Sui Global” --> Chụp ảnh và dán vào để làm bằng chứng --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Hoàn tất Quest 8.

** Cập nhật thêm Quest 9: Glass Wallet

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Join và verify discord của Glass Wallet

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Follow twitter của Glass Wallet --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Tải và tạo ví --> copy ví --> dán vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Tạo thêm ví thứ 2 --> Copy và dán mã ví thứ 2 vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Tạo giao dịch đầu tiên --> gửi SUI từ ví 1 vào ví 2 --> chụp ảnh và gửi vào --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Chọn như ảnh --> Claim Reward.

huong-dan-tham-gia-sui-global-tren-crew3

Hoàn tất Quest 9

Lời kết

Vì các nhiệm vụ lần này nhiều và phải đợi xét duyệt nên thời gian làm sẽ lâu, các bạn theo dõi bài viết để cập nhật những nhiệm vụ tiếp theo mình sẽ bổ sung khi được mở khoá nhé.

>> Xem thêm: #9 – Hướng dẫn Airdrop ARGO stablecoin hệ Aptos.

>> Xem thêm: #16 – Hướng dẫn trải nghiệm dự án DeBank.

# KHÁM PHÁ CÁC HASHTAG HÀNG ĐẦU

Theo dõi và cập nhật tin tức VF-Ventures thông qua các kênh truyền thông:

- Group Zalo Tặng Khoá Học Nhập Môn Tài Chính Trị Giá 2.300.000 VND dành cho người mới

- Youtube VF-Ventures

Đăng ký tài khoản và giao dịch cùng VF-Ventures giúp bạn nhận được nhiều thông tin ưu đãi:

BinanceGate.io | MEXC Global | Huobi | Bitget | Bybit  Kucoin | XT | Remitano

 

0 0 votes
Article Rating
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hãy để lại bình luận của bạn!x
()
x